លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតជ្រេីសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ ថ្ងៃអាទិត្យទី ២៩ ខែ កក្តដា ឆ្នាំ២០១៨ គិតត្រឹមវេលាម៉ោង ១៧.០០ល្ងាច

38072465_507333313036915_7335764464660119552_n