តារាង​ពុទ្ធវង្ស

download (11) មាគ៌ា​ជីវិត​នៃ​ព្រះពោធិសត្វ

មាគ៌ា​ជីវិត​នៃ​ព្រះពោធិសត្វ

រៀបរៀង​ដោយ​លោក​បណ្ឌិត កុល ផេង

មាតិកា

ជំពូក​១: ព្រះពោធិសត្វ និង​ពោធិចិត្ត
ជំពូក​២: អដ្ឋសមោធាន​បច្ច័យ​៤
ជំពូក​៣: ថិរវេលា​សុមេធបណ្ឌិត​បំពេញ​ពុទ្ធការកធម៌
ជំពូក​៤: ព្រះសុមេធបណ្ឌិត និង​ការ​ប្រកាស​អភិនីហារ
ជំពូក​៥: ការ​កសាង​ទសបារមី
ជំពូក​៦: ព្រះពោធិសត្វ​ក្នុង​អត្តភាព​ជា​ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​សមណគោតម
ជំពូក​៧: ព្រះពុទ្ធ​មេត្តេយ្យ ឬ​ស្រីអារ្យមេត្រី

 

ឧបសម្ព័ន្ធ

១. ទសពិធរាជធម៌​សង្ខេប
២. ការ​បំពេញ​នូវ​ភារកិច្ច​របស់​ស្ដេច​ចក្រពត្តិ
៣. ការ​អនុវត្ត​នូវ​សង្គហធម៌​របស់​អ្នក​ដឹកនាំ
៤. រាជសង្គហវត្ថុ​៤​របស់​អ្នកដឹកនាំ
៥. ការ​ជៀសវាង​អគតិធម៌
៦. សេចក្ដី​អធិប្បាយ​អំពី​អសង្ខេយ្យ និង​កប្ប
៧. កប្ប​មាន​៤​យ៉ាង
៨. បទសិក្សា​ពិចារណា​ពី​កប្ប
៩. តារាង​ពុទ្ធវង្ស
១០. អង្គ​៦​របស់​បណ្ឌិត

ព្រះពុទ្ធ​សមណគោតម​បរម​ពោធិសត្វ ទ្រង់​កើត​ជួប​នឹង​ព្រះពុទ្ធ​ចំនួន​២៤​ព្រះអង្គ ដូច​មាន​រៀបរាប់​លម្អិត​ក្នុង​តារាង​ខាងក្រោម ៖

១. ព្រះពុទ្ធ​ទីបង្ករ ២. ព្រះពុទ្ធ​កោណ្ឌញ្ញៈ ៣. ព្រះពុទ្ធ​មង្គលៈ ៤. ព្រះពុទ្ធ​សុមនៈ ៥. ព្រះពុទ្ធ​រេវតៈ ៦.ព្រះពុទ្ធ​សោភិតៈ ៧. ព្រះពុទ្ធ​អនោមទស្សី ៨. ព្រះពុទ្ធ​បទុមៈ ៩. ព្រះពុទ្ធ​នារទៈ ១០. ព្រះពុទ្ធ​បទុមុត្តរៈ១១. ព្រះពុទ្ធ​សុមេធៈ ១២. ព្រះពុទ្ធ​សុជាតៈ ១៣. ព្រះពុទ្ធ​បិយទស្សី ១៤. ព្រះពុទ្ធ​អត្ថទស្សី ១៥.ព្រះពុទ្ធ​ធម្មទស្សី ១៦. ព្រះពុទ្ធ​សិទ្ធត្ថៈ ១៧. ព្រះពុទ្ធ​តិស្សៈ ១៨. ព្រះពុទ្ធ​បុស្សៈ ១៩. ព្រះពុទ្ធ​វិបស្សី ២០.ព្រះពុទ្ធ​សិខី ២១. ព្រះពុទ្ធ​វេស្សភូ ២២. ព្រះពុទ្ធ​កក្កុសន្ធៈ ២៣. ព្រះពុទ្ធ​កោណាគមនៈ និង ២៤.ព្រះពុទ្ធ​កស្សបៈ ។

ជាតិ​កំណើត ឈ្មោះ​ព្រះនគរ ព្រះបិតា និង​ព្រះមាតាពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​១: ជាតិ​កំណើត ឈ្មោះ​ព្រះនគរ ព្រះបិតា និង​ព្រះមាតា

រយៈ​ពេល​គ្រប់​គ្រង​ផ្ទះ និង​ឈ្មោះ​ប្រាសាទ​ដ៏​ប្រសើរ​ទាំង​៣​ខ្នងពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​២: រយៈ​ពេល​គ្រប់​គ្រង​ផ្ទះ និង​ឈ្មោះ​ប្រាសាទ​ដ៏​ប្រសើរ​ទាំង​៣​ខ្នង

ចំនួន​ស្ត្រី​បម្រើ ឈ្មោះ​អគ្គមហេសី ព្រះឱរស និង​មធ្យោបាយ​យាង​ទៅ​បួសពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៣: ចំនួន​ស្ត្រី​បម្រើ ឈ្មោះ​អគ្គមហេសី ព្រះឱរស និង​មធ្យោបាយ​យាង​ទៅ​បួស

ចំនួន​ឆ្នាំ​ព្យាយាម ដើម​ឈើ​ត្រាស់ដឹង និង​ព្រះរស្មីពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៤:  ចំនួន​ឆ្នាំ​ព្យាយាម ដើម​ឈើ​ត្រាស់ដឹង និង​ព្រះរស្មី

ទីកន្លែង​សំដែង​ធម្មចក្រ ញ៉ាំង​ពពួក​សត្វ​ឲ្យ​ត្រាស់ដឹង​៣​លើកពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៥:  ទីកន្លែង​សំដែង​ធម្មចក្រ ញ៉ាំង​ពពួក​សត្វ​ឲ្យ​ត្រាស់ដឹង​៣​លើក

ជួបជុំ​សាវ័ក សន្និបាត​៣​លើក និង​ភិក្ខុ​ជា​ឧបដ្ឋាកពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៦:  ជួបជុំ​សាវ័ក សន្និបាត​៣​លើក និង​ភិក្ខុ​ជា​ឧបដ្ឋាក

នាម​អគ្គសាវ័ក និង​អគ្គសាវិកាពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៧:  នាម​អគ្គសាវ័ក និង​អគ្គសាវិកា

នាម​ឧបាសក​ជា​ឧបដ្ឋាក​២​រូប ឧបាសិកា​ជា​ឧបដ្ឋាយិកា និង​កម្ពស់​បល្ល័ង្កពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៨:  នាម​ឧបាសក​ជា​ឧបដ្ឋាក​២​រូប ឧបាសិកា​ជា​ឧបដ្ឋាយិកា និង​កម្ពស់​បល្ល័ង្ក

នាម​ព្រះពុទ្ធ​អង្គ កម្ពស់ ព្រះជន្ម កន្លែង​បរិនិព្វាន និង​ព្រះធាតុ​ចេតិយពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៩:  នាម​ព្រះពុទ្ធ​អង្គ កម្ពស់ ព្រះជន្ម កន្លែង​បរិនិព្វាន និង​ព្រះធាតុ​ចេតិយ

នាម​ព្រះពុទ្ធអង្គ នាម​ជា​ព្រះបរម​ពោធិសត្វ និង​កប្ប​ត្រូវ​បាន​ត្រាស់ពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​១០: នាម​ព្រះពុទ្ធអង្គ នាម​ជា​ព្រះបរម​ពោធិសត្វ និង​កប្ប​ត្រូវ​បាន​ត្រាស់

 

អត្ថបទថ្មីៗ

ចំនួនអ្នកទស្សនា

ថ្ងៃនេះ​ 1298 នាក់

ម្សិលមិញ 885 នាក់

សរុប 547823 នាក់